Return to Élelmiszeripari szakképző iskola

Pék-cukrász


Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 12
Kapcsolódó részszakma megnevezése: Süteménykészítő

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.

Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.

Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a nyersanyagok átvételének módját, az átvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
 • a raktárak fajtáit, tudja a raktárakkal szemben támasztott követelményeket, a sütő- és cukrászipari nyersanyagok szakszerű tárolásának szabályait
 • a sütő- és cukrászipari nyersanyagokat, azok tulajdonságait, felhasználásuk módjait, az előkészítésük műveleteit
 • a sütő- és cukrászipari félkész termékeket. Ismeri azok tulajdonságait, az elkészítésük és felhasználásuk módjait.
 • a sütő- és cukrászipari tészták jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését
 • az elkészült tésztának milyen felhasználási lehetőségei vannak
 • a Magyar Élelmiszerkönyv felépítését, fejezeteit és használatát
 • a kenyerek, péksütemények, finom pékáruk jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • az egyedi táplálkozási igényeket kielégítő, hagyományőrző- és a tájjellegű termékek jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • a zsemlemorzsa készítésének műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, a zsemlemorzsa minőségi követelményeit
 • a sütőipari félkész- és késztermékek szakszerű fagyasztásának módját, a késleltetett kelesztés jellemzőit, megvalósítását
 • az uzsonna-, kikészített- és teasütemények jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését
 • a fagylaltok, parfék és pohárkrémek jellemzőit, nyersanyagait, azok minőségre gyakorolt hatásait, az elkészítésük műveleteit, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését, a betartandó higiéniai szabályokat
 • a fagylaltok, fagylaltkelyhek, parfék és pohárkémek fajtáit
 • a bonbonok általános jellemzőit, nyersanyagait, egyes csoportjait, a bonbonfajták készítésének műveleteit
 • a csokoládé temperálásának célját, módszereit
 • az egyszerű és különleges díszítés műveleteit, nyersanyagait, módszereit
 • a korszerű csomagolással szemben támasztott követelményeket, a csomagolás típusait, a jelölés jogi szabályozását, elemeit
 • a sütő- és cukrászipari nyersanyagok és késztermékek minőségi követelményeit, a minőség-ellenőrzést szolgáló vizsgálatokat
 • a sütő- és a cukrászipar jó higiéniai gyakorlatát
 • a HACCP rendszer alapelveit, alkalmazásának módját, dokumentumait, az online HACCP (eHACCP) adta lehetőségeket
 • az egyes munkaeszközök felhasználásának területeit, balesetmentes használatát, higiéniai követelményeit
 • a sütő- és cukrászipari gépek és berendezések feladatát, működési elvét, kezelésének, üzemeltetésének, tisztításának módját
 • a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeit.
 • a nyersanyagszámítás módját, a pékségi program (sütőipari szoftver) helyes használatát
 • a sütő- és cukrászipari melléktermékek és hulladékok kezelésének szabályait
 • és alap szinten ismeri a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos előírásokat
 • alap szinten a szakmai idegen nyelvi kifejezéseket

A pék-cukrász feladatai:

A pék-cukrász kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész- és késztermékeket készít.

Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő műveleteket végez a termékeken.

Munkája során fagylaltot, parfét és pohárkrémet készít.

Kenyereket, péksüteményeket és finom pékárukat készít hagyományos és korszerű eljárásokkal.

A korszerű technológiáknak megfelelően sütőipari termékeket fagyaszt, és kelesztést késleltet. Megadott összetételek és technológiák alapján képes célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készíteni.

Munkája során ellenőrzi a nyersanyagok és a késztermékek minőségét, erről dokumentációt vezet.

A munkájához szükséges technológiai berendezéseket és gépeket igény szerint beállítja, kezeli, tisztán tartja az élelmiszeriparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazásával.

A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, környezettudatos magatartással végzi a munkáját.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

A pék-cukrász képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 3 év
 • iskola rendszerű szakképzésben második szakmaként 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=5305