Közösségi szolgálat

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

 • 2016. január 1. után az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása
 • nem kezdheti meg írásbeli érettségijét, aki nem teljesíti
 • Törvényi szabályozás: 2011. évi CXC. Törvény: Nemzeti köznevelési törvény

                                     110/2012. (VI.04.) Kormányrendelet

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

A szolgálat szabályai

 • minimum 50 óra (1 óra 60 percet jelent, utazási idő nem számít bele) 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenletesen elosztva
 • iskolai tanítási napokon egy alkalom minimum 1 óra, maximum 3 óra elfoglaltság lehet
 • hétvégén és tanítási szünetben maximum 5 óra

Fő tevékenységi területek

 • egészségügyi
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • sport és szabadidős (óvodáskorú, illetve SNI-s tanulókkal, idős emberekkel közös programok)
 • valamint egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területek
 • lehetőségek: http://www.vdksz.hu/aktualis-kozossegi-feladatok
 • saját iskolából maximum 10 óra szerezhető

Aki segít…

Az iskolában:

 • osztályfőnököd
 • a közösségi szolgálat koordinátora (Pócza Erika, I. emeleti tanári, Facebook)

A Vasi Diák Közösségi Szolgálatnál:

 • iroda: Szombathely, Belsikátor 1.
 • ügyfélfogadási idő:  hétfő – csütörtök:  8.00 – 16.00
                                                 péntek:  8.00 – 13.30
 • honlap: www.vdksz.hu

A szolgálati órák dokumentálása

 •  válaszd ki azt a szervezetet, amelynek segítője szeretnél lenni:

          http://www.vdksz.hu/fogado-intezmenyek

 • az elvégzett szolgálatról naplót kell vezetni, ez letölthető a VDKSZ honlapjáról

          http://www.vdksz.hu/vdksz/letoltheto-dokumentumok

          (aláírás, pecsét – csak így érvényes; fogadó szervezetenként külön napló)

 • a naplókat add le az osztályfőnöködnek
 • regisztrálás után visszakerülnek az iskolába, ahol minden osztálynak külön mappája van, minden mappában minden diáknak egyéni lefűzője – ide kerülnek be a regisztrált naplók. Ezeket az osztályfőnökök őrzik.
 • minden év végén a bizonyítványodban egy záradékba bekerül, hogy hány órát végeztél el a tanév során. Az 50 óra elteltével igazolást kapsz, hogy az érettségit megkezdheted.
 • a nyáron teljesített órákat a következő tanévhez számítjuk
 • az éppen aktuális, elvállalható feladatokról itt olvashatsz:

            http://www.vdksz.hu/aktualis-kozossegi-feladatok

 


Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=4881