Return to Élelmiszeripari szakképző iskola

Tejtermékkészítő


Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 18
Kapcsolódó részszakma megnevezése: Tejipari munkás

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

Az alapoktatás olyan általános és széles körű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.

Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszer feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.

Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a tejátvétel minősítő paramétereit, a tejátvételi vonal berendezéseit, azok működését és szerepét
 • a tej általános kezelésének műveleteit, paramétereit, berendezéseit és azok használatát
 • a tejipari színtenyészeteket, alkalmazási területüket, funkciójukat
 • a fogyasztói tejek, ízesített tejkészítmények, tejszínkészítmények, savanyú tejtermékek előállításának műveleteit, technológiai paramétereit, gépeit és a berendezések működését
 • a szakaszos és folytonos vajgyártás műveleteit, technológiai paramétereit, gépeit és a berendezések működését
 • a különböző típusú (lágy, félkemény, kemény) sajtok, ömlesztett sajtok és túró gyártási műveleteit, technológiai paramétereit, gépeit és a berendezések működését
 • az ultrapasztőrözött tej, steril tej, sűrített tej, tejpor, kazein gyártási műveleteit, technológiai paramétereit, gépeit és a berendezések működését, az aszeptikus technológiát, a membrántechnológiai eljárásokat, szűrési munkafolyamatokat
 • a tejipari csomagolástechnológiai eljárásokat, berendezéseket, azok működését és a késztermékek jelölésével kapcsolatos előírásokat, valamint a tejiparban alkalmazott hatékony tisztítási, fertőtlenítési módszereket
 • az üzemi készletkezelő rendszert és a csomagolási utasítások
 • a tejipari hulladékok és melléktermékek kezelésére vonatkozó szabályokat
 • az üzemi információs és kommunikációs rendszereket
 • a tej, a köztes- és végtermékek minősítő paramétereit, azok mérési módszereit
 • a tejipari gyártási folyamatokhoz kapcsolódó számítási elveket, módszereket
 • a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvű szakszavakat, kifejezéseket felismeri
 • az üzemi minőségbiztosítási dokumentumokat, azok használatának szabályait
 • a vállalkozás indításának módját, a vállalkozási formákat, a vállalkozás működőképességének legfontosabb feltételeit
 • az elektronikus ügyintézés menetét

A tejtermékkészítő feladatai:

Tejipari alapanyagokat vesz át minőségi és mennyiségi szempontok szerint.

Tejipari alapanyagokat, félkész- és késztermékeket vizsgál, minősít, értékel a kis- és nagyüzemi termelésben.

Különböző tejipari termékeket (pasztőrözött, ultrapasztőrözött, ESL tej, natúr és ízesített tejitalok, pudingok, natúr és ízesített élőflórás és nem élőflórás joghurtok, kefir, tejföl, tejszín, habtejszín, tejszínhab, tejpor, sűrített tej, vaj és vajkészítmények, túró, sajtok, ömlesztett sajtok és sajtkészítmények) gyárt.

Működteti a technológiai folyamatokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszert.

Ismeri a tejiparban alkalmazott gépeket, technológiai lépéseket és azok késztermékre gyakorolt hatását.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka- és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

A tejtermékkészítő képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 3 év
 • iskola rendszerű szakképzésben második szakmaként 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=3085