Return to Élelmiszeripari szakképző iskola

Pék


Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 11
Kapcsolódó részszakma megnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.

Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.

Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a sütőipari nyersanyagok csoportosítását, minőségi követelményeit és az átvételre vonatkozó üzemi előírásokat
 • az élelmiszerek raktározására, tárolására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • a nyersanyag előkészítés műveleteit és céljait
 • a kovászkészítés céljait, a különböző kovászokat, az érési folyamataikat és az érettségük jellemzőit
 • a sütőipari tésztákat, készítésük módjait és eljárásait
 • a tészták kialakulásának folyamatait, technológiai mutatókat, és a tészták érlelését
 • a tésztafeldolgozás műveleteit, céljait
 • a feladási tömegek kiszámolásának szabályait, az osztások fajtáit és a különböző termékek alakításának műveleteit
 • a tésztapihentetés célját
 • a kelesztési eljárásokat, azok célját, feltételeit és folyamatait
 • a termékek felületi díszítő műveleteit, azok sorrendjét
 • a sütés célját és feltételeit, valamint az azokat befolyásoló tényezőket
 • a sütési eljárásokat, valamint a sülés folyamatait
 • a hűlés szakaszait, a cserepesedés folyamatait, ismeri a tárolás szabályait
 • a csomagolás célját, műveleteit és szabályait, valamint a csomagolóanyagokat
 • a sütőipari termékek jelölésére vonatkozó szabályokat, és a jelölések tartalmát
 • a kenyérfélék csoportosítását és gyártástechnológiáját
 • a péksütemények csoportosítását, és gyártástechnológiáját
 • a finom pékáruk csoportosítását és gyártástechnológiáját
 • a Magyar Élelmiszerkönyv felépítését, fejezeteit és használatát
 • az egyedi táplálkozási igényt kielégítő sütőipari termékek csoportjait, és gyártástechnológiáját
 • a zsemlemorzsa előírásait és gyártását
 • az üzem munkavédelmi és higiéniai szabályait
 • a minőségbiztosítási előírásokat és a jogszabályok szerint előírt dokumentumokat, azok tartalmát
 • a gépek feladatait, kezelésüket és a működtetésükkel kapcsolatos munkavédelmi és higiéniai előírásokat
 • az eszközök feladatait és helyes használatát
 • a szakma történetét és hagyományos termékeinek gyártástechnológiáját
 • az alapvető alapanyag-, félkész- és késztermékvizsgálati előírásokat tartalmazó szabványokat
 • a sütőipari nyersanyagszükséglet ipari számításának szabályait, és a műveleteit
 • a hulladékkezelés szabályait, a környezetvédelmi előírásokat, a szelektív hulladékkezelés fontosságát
 • a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos előírásokat.
 • és alapfokon használja a szakmájára jellemző idegen nyelvű szakkifejezéseket

A pék feladatai:

A pék különböző eljárásokkal sütőipari termékeket készít.

Ezeken belül készít például búza-, rozs vagy különleges kenyereket, zsemleféléket, kifliket és briósokat, kalácsokat, pogácsákat, illetve leveles termékeket.

Munkája során meghatározza a szükséges nyersanyagok fajtáit és mennyiségét.

Előkészíti a nyersanyagokat, majd azokból kovászt vagy tésztát készít.

A tésztákat érleli, majd feldolgozza különböző tömegű, alakú termékekké.

A leggyakrabban kelesztéssel tésztalazítást végez, majd a terméket különböző módon díszíti, utána megsüti.

Különböző kelesztési eljárásokat alkalmaz.

A készterméket felelősséggel kezeli, ha szükséges csomagolja és a vevő számára jelöléssel látja el.

Munkája során betartja a vonatkozó technológiai és minőségbiztosítási előírásokat.

Munkáját sütőipari gépek, berendezések és eszközök segítik, melyeket szakszerűen kezel.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

A pék képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 3 év
 • iskola rendszerű szakképzésben második szakmaként 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=264