Return to Képzések

Élelmiszeripari szakgimnázium

A négyéves képzés érettségi vizsgával zárul. A képzés első két évében a közismereti tantárgyak szerepe a meghatározó. Az élelmiszer-ipari pályaorientációs tantárgyak alapul szolgálnak a későbbi élelmiszer-ipari szakmai ismereteknek.

A képzés második szakasza a közismereti tantárgyak változatlanul magas igényszintje mellett már lehetőséget ad élelmiszer-ipari szakmai tantárgyak oktatására és az élelmiszer-ipari szemlélet megalapozására. A 12. évfolyam befejezése és a sikeres érettségi vizsga – amely szakmai érettségi tárgyat is tartalmaz – után a tanulóknak lehetőségük nyílik bármilyen felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra, illetve az érettségi utáni szakmaválasztásra.

Élelmiszer-ipari technikus
A szakterület kódja: 0010
OKJ 54 541 02
Képzési idő: +1 év
(szakgimnáziumi érettségi után)

Az élelmiszer-ipari tagozaton érettségi vizsga után az iskolánkban maradó tanulók egy éves szakmai képzés után Élelmiszer-ipari technikus végzettséget szerethetnek. Az Élelmiszer-ipari technikus oklevéllel rendelkező szakember önállóan, vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben, vagy laboratóriumoknak az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni;
 • munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni;
 • élelmiszer-ipari tevékenységben részt venni;
 • élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni/végeztetni;
 • eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni;
 • technológiai utasítások, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat betartani és betartatni;
 • jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni;
 • gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

Az élelmiszer-ipari technikusi vizsga letétele után a szakterület valamennyi szaktechnikusi szakirányában is továbbtanulhatnak tanulóink, pl.:

 • Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
 • Cukor- és édesipari szaktechnikus
 • Erjedés- és üdítőipari szaktechnikus
 • Hús- és baromfiipari szaktechnikus
 • Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
 • Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
 • Tartósítóipari szaktechnikus
 • Tejipari szaktechnikus

A szaktechnikusi szakirányok képzési ideje:

 • iskolai rendszerű szakképzésben: 1 év
 • iskolarendszeren kívüli szakképzésben: 720 óra

Iskolánkban a sütő- és cukrászipari szaktechnikusi végzettséget szerezhetik meg élelmiszer-ipari technikusi oklevéllel rendelkező tanulóink.

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
A szakterület kódja: 0010
OKJ 55 541 06
Képzési idő: +1 év
(élelmiszer-ipari technikusi végzettség után)

A sütő- és cukrászipari szaktechnikus feladatai:

Sütő és/vagy cukrászipari üzemekben önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, tárolásában, feldolgozásában, a félkész vagy késztermékek tárolási és csomagolási és forgalmazási munkáiban és ezek megszervezésében vesz részt.

A sütő- és cukrászipari szaktechnikus a sütő- és cukrászipari termelés középirányítására alkalmas általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember képes arra, hogy önállóan, vagy mérnöki irányítással ellássa a sütő, cukrász és a vegyes vállalkozások szervezését, irányítását, jártas a sütő- és cukrász termékek közvetlen előállításában és szakismeretét folyamatosan, önállóan is bővíteni tudják.

Az eredményes gyakorlati oktatást garantálják az iskola saját tanüzemei (pék, cukrász), géptan műhelye és élelmiszer-ipari laboratóriuma. A gyakorlati képzést a tanulók teljesíthetik gazdálkodók szervezetekkel kötött tanulószerződés alapján is.

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!


Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=262