Return to Képzések

Sütő- és cukrászipari technikus

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 5 0721 05 13

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

 • Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.
 • Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.
 • Irányítással élelmiszer feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.
 • Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.
 • Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).
 • Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).
 • Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).
 • Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.
 • Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a nyersanyagok átvételének módját, az átvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
 • a sütő- és cukrászipari nyersanyagokat, azok tulajdonságait, felhasználásuk módjait, az előkészítésük műveleteit
 • a sütő- és cukrászipari tészták jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését
 • a kenyerek, péksütemények, finom pékáruk jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • az egyedi táplálkozási igényeket kielégítő, hagyományőrző- és a tájjellegű termékek jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • a sütőipari félkész- és késztermékek szakszerű fagyasztásának módját, a késleltetett kelesztés jellemzőit, megvalósítását
 • az uzsonna-, kikészített- és teasütemények jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését. Ismeri a nemzetközi cukrászati trendeket
 • a fagylaltok, parfék és pohárkrémek jellemzőit, nyersanyagait, azok minőségre gyakorolt hatásait. Tudja az elkészítésük műveleteit, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését, a betartandó higiéniai szabályokat
 • a bonbonok általános jellemzőit, nyersanyagait, egyes csoportjait, a bonbonfajták készítésének műveleteit
 • az egyszerű és különleges díszítés műveleteit, nyersanyagait, módszereit
 • a korszerű csomagolással szemben támasztott követelményeket, a csomagolás típusait, a jelölés jogi szabályozását, elemeit
 • a sütő- és cukrászipari nyersanyagok és késztermékek minőségi követelményeit, a minőségellenőrzést szolgáló vizsgálatokat
 • a HACCP rendszer alapelveit, alkalmazásának módját, dokumentumait
 • a sütő- és cukrászipari termékkészítésre vonatkozó hatályos EU és hazai jogszabályokat
 • a helyes táplálkozás alapelveit, a helytelen táplálkozás következményeit. Megnevezi az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat. Tudja a tápérték számításának módját, jelölését. Ismeri a tápértékszámító program használatának módját
 • a sütő- és cukrászipari termékek fejlesztésének területeit, lehetőségeit
 • a gyártmánylap és az anyaghányad nyilvántartás készítésének módját
 • a vállalkozás indításának módját, a vállalkozási formákat, a vállalkozás működőképességének legfontosabb feltételeit
 • a sütő- és cukrászipari melléktermékek és hulladékok kezelésének szabályait

A sütő-és cukrászipari technikus feladatai:

Sütő- és cukrászipari üzemekben az élelmiszer nyersanyagainak minőségi és mennyiségi átvételét, vizsgálatát, feldolgozását, tárolását és csomagolását végzi, illetve felügyeli ezeket a tevékenységeket.

Munkája során különböző kenyereket, péksüteményeket, finom pékárukat, uzsonna-, kikészített- és teasüteményeket állít elő, fagylaltokat, parfékat, pohárkrémeket, bonbonokat készít, egyszerű- és különleges díszítőműveleteket végez.

Feladatai közé tartozik a termelés szervezése, irányítása, a technológiák pontos, minőségi elvárásoknak megfelelő megvalósítása.

Közreműködik a minőségbiztosítási rendszerek kialakításában, működtetésében, valamint a termékfejlesztésben.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával.

A sütő-és cukrászipari technikus képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 5 év
 • iskola rendszerű szakképzésben érettségi után más iskolából 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=262