Return to Képzések

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus


Szakma megnevezése: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
Szakma azonosító száma: 5 0810 17 03
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
Képzési idő: 5 év


Iskolánkban több mint 50 éve folyamatosan képezünk földmérő technikusokat, akik a megszerzett ismeretek segítségével sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Beiskolázási területünk nagynak mondható: Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye és Vas megye.

Egyik fő feladatunk a szakember utánpótlás biztosítása a földmérés, a földügy és a térinformatika különböző területein. Elektronikus világunkban nélkülözhetetlenek a digitális térképek, melyeket a földmérők készítenek. A térinformatikai feldolgozásoknak, ingatlanok nyilvántartásának, tervezéseknek, kivitelezéseknek az alapja a megbízható digitális térkép. A földmérő munkája nélkülözhetetlen az út-, víz-, vasútépítéseknél, a csapadék illetve szennyvízelvezetéseknél és a állampolgári igények (telekosztás, épületfeltüntetés, stb.) kielégítésénél.

Iskolánk korszerű terepi mérőműszerekkel rendelkezik (GPS, mérőállomások, szintezőműszerek…) és a számítógépes feldolgozást biztosító hardverekkel, illetve a szakterületen használt szoftverekkel (ITR, AutoCAD, ArcGIS…). Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan igyekszünk a legkorszerűbb technológiákat bevonni az oktatásba.

A képzés során ágazati alapoktatásban és szakmai oktatásban vesznek részt a tanulók. Az ágazati alapoktatás után ágazati alapvizsgát tesznek tanulóink, majd a képzés végén technikus minősítő vizsgát. A képzés befejezéseként diákjaink érettségi vizsgát tesznek, melynek része a technikusi vizsga, mint ötödik érettségi tantárgy.

Tanulóink a szakmai tanulmányi versenyeken folyamatosan kimagasló eredményeket érnek el, gyakran a versenyek győztesei.

A technikusképesítő vizsga teljesítésével Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus végzettséget szereznek tanulóink, majd munkát vállalhatnak különböző geodéziai tevékenységet folytató szervezeteknél, pl. hivatalokban, földhivatalokban, földmérési vállalkozásoknál, vállalatoknak, út-, vasút-, vízépítő cégeknél, önkormányzatoknál, tervező irodákban vagy továbbtanulhatnak a szakirányú felsőoktatásban. Kiemelt szakmai továbbtanulási lehetőségek az építőmérnöki, geoinformatikai, vízügyi szakok.

A nálunk eltöltött képzési idő alatt a földmérő tanulók sok közös programon – a földmérő hagyományokat követve – vesznek részt, melyek összetartó közösséggé formálják a tagozat diákjait.

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus munkaterület bemutatása:

  • A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus a munkáját egy szervezet vagy vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett végzi.
  • A geomatikus, a LandManager szolgáltatás típusú tevékenysége során digitális, geodéziai jellegű terepi és webes adatgyűjtést végez.
  • A gyűjtött földmérési, ingatlan-nyilvántartási, térinformatikai adatokat informatikai eszközökkel az irodában feldolgozza: digitális térképeket szerkeszt, a terepi, jogi, műszaki változásokat a térképek tartalmában érvényesíti.
  • Az ingatlan-nyilvántartási hatóságoknál a földügy informatikai rendszert használja, adatfeldolgozást és adatszolgáltatást végez.
  • A nemzetgazdaság különböző területein beruházásokkal kapcsolatos felmérési, kitűzési és mozgásvizsgálati méréseket végez.
  • Részt vesz a térinformatikai adatbázisok létrehozásában, kezelésében.
  • Technikusként, alkalmazottként munkát vállal, vagy a geodézia műszaki gyakorlat területén önállóan vállalkozik.
  • A geodéziai, geoinformatikai tevékenységét a szakmai jogszabályok, utasítások előírásainak, a földmérés etikai normáinak betartásával, a természeti és épített környezet megóvásával végzi.

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Ide kattintva a továbbléphet tagozatunk honlapjára >>

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=255