Return to Bemutatkozás

Külföldi kapcsolatok

Ausztria

1977 őszén találkoztak intézményünk vezetői a Graz melletti Grottenhof-Hardt-i Gärtnerischen und Landwirtschaftlichen Handels- u. Fachschile irányítóival, tanáraival.

1978 szeptemberében került sor az első cseregyakorlatokra, amelyek azóta is megszakítás nélkül folytatódnak. Elévülhetetlen eredményei vannak a kezdeményezőknek, osztrák részről Franz Kollerigazgató úrnak, Othmar Tauschmann tanár úrnak, az iskola későbbi igazgatójának – aki jelenleg Stájerország szakképzésének egyik vezetője – és Franz Hiembaum tanár úrnak, részünkről pedig Kovács Ferenc tanár úrnak, aki néhány év múlva intézményünk vezetője lett. Ezt követően is ők maradtak az együttműködés fő szervezői, akik a későbbiek során utódaikat is bevonták a közös munkába. A korszakot nem ismerők el sem tudják képzelni, mit jelentett 1978-ban a “nyugati kapcsolat” és az Ausztriában töltött gyakorlat jelentősége.

Intézményünkből évente 13 tanuló és két kísérőtanár tölt egy hetet Grottenhofban. Megismerik az iskolát, gyakorlati képzőhelyeit, Graz városát, műemlékeit, kiállításait és ellátogatnak pék-cukrász tevékenységet folytató üzemekbe is. Felejthetetlen kirándulásokat tesznek a hegyekbe, a vízesésekhez és megcsodálják a Wörthi-tó szépségeit. Világjáró körutat tesznek a Minimondus sétányain. Mindezekhez meghitt esték társulnak kellemes programokkal, táncházzal, kerti partival, sportmérkőzésekkel. Osztrák vendégeinkkel is megismertetjük városunk és megyénk nevezetességeit. Gyakorolják a kiflisodrás és a kalácsfonás mozdulatait. Kirándulunk a Balaton-felvidékre, gyönyörködünk az őszi badacsonyi táj szépségében, s ilyenkor mindenkinek kijár a híres szürkebarátból is.

Találkozásainknak nagy értéke, hogy az évtizedek során sem vált gépiessé. Kölcsönösen törekszünk az újításokra, a hagyományos programok állandó frissítésére. Különösen nagy szerepe volt ebben Anton Schatz úrnak, a társiskola előző igazgatójának. A jelenlegi vezetővel, Dr. Johannes Robier úrral már az Európai Unióhoz kapcsolódó közös pályázatokon dolgozunk, hiszen ez újabb lendületet és lehetőséget biztosít számunkra. A negyedszázados kapcsolat így fejlődött, alakult a kizárólag szakmai jellegtől a nyelvgyakorlás lehetőségének növelésén át a közös európai programokban való részvételig, megalapozva ezzel az elkövetkező évtizedek közös élményeit, eredményeit.

Szlovénia

Iskolánkat 1985 óta szoros együttműködés füzi a muraszombati középiskolai kollégiumhoz. Ez a határokon átívelő több mint két évtizedes kapcsolat nem korlátozódik csak a nevelőtanári munkaközösségek évenkénti tapasztalatcseréjére; diákjaink is ápolják a barátságot, s a testvérkapcsolati köteléket erősítendő minden tanévben sportmérkőzéseken, valamint “diákcseréken” vesznek részt. Ilyenkor a szlovéniai kollégisták közül néhányan nálunk, a mieink pedig a muraszombati diákotthonban, iskolában töltenek néhány napot. Az egymást váltó nemzedékek mindkét országban, kollégiurnban átvették az elődöktől a stafétabotot, s szívvel-lélekkel munkálkodnak a soron következő rendezvény színvonalas megszervezésén. Kapcsolatunk felvételének 20. évfordulóján, 2005 őszén például emlékfát ültettünk testvérkollégiumunk udvarán. Ez a Magyarországról származó, Szlovéniában fölnevelkedő fa jelképes kifejezője a két diákotthon múltban gyökeredző, jövőben gyümölcsöző, élő, eleven kapcsolatának.

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=253