Return to Bemutatkozás

Könyvtár

“A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek,könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre.” /Szent-Györgyi Albert/

Az iskolai könyvtár múltja és jelene

Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium könyvtára 1969-ben alakult. Lényeges változást jelentett a könyvtári állomány összetételében 1977-ben az oladi szakiskolával történő összevonás, majd 1990-ben az intézmények szétválasztása. Jelenleg 16.000 kötettel rendelkezünk, ebből közel 3000 db tankönyv. Emellett jelentős az ingyenes tankönyvhasználatra jogosult diákok számára kölcsönözhető tankönyvállomány. 30 féle folyóirattal rendelkezik az iskolai könyvtár. A könyvtár használói az iskola tanulói, pedagógusai, valamint a nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozói.

A könyvtár élére 2004 tavaszán főállású könyvtáros került. Ugyanekkor elkezdődött a könyvtári állomány nagyrevíziója és az állomány rendszerezése. A leltározással együtt elkezdtük az elektronikus katalógus építését (SZIRÉN), valamint raktári jelzettel láttuk el a könyveket. Az állomány elektronikus feltárásának köszönhetően a könyvtárhelyiségen kívüli kötetek rendszerezése is megoldott. Az állomány gyarapításakor a muzeális jelleg helyett a könyvtár szolgáltató, információs szerepét hangsúlyozzuk, a használhatóságot tartjuk elsődleges feladatnak. A könyvtárunkban meg nem lévő, valamint az oktatás színvonalának emeléséhez szükséges dokumentumokat más könyvtárból szerezzük be könyvtárközi kölcsönzéssel. Igyekeztünk jó kapcsolatot kialakítani a helyi középiskolák könyvtáraival, a Berzsenyi Dániel Könyvtárral és a Forrásközponttal is.

Az iskolai könyvtár az iskola szerves részeként, tudásbázisaként működik, az óraközi szünetekben és az órák után gyakran járnak kölcsönözni, érdeklődni, olvasgatni a diákok. A délutáni órákban az iskola kollégiumában kialakított alkönyvtár várja az olvasni vágyókat.

A könyvtár gyűjtőköre igazodik az iskola tevékenységének egészéhez, a műveltségi területek követelményrendszeréhez. Nagy példányszámban gyűjtünk élelmiszer-ipari és cukrászati szakkönyveket, valamint földméréssel és térinformatikával kapcsolatos könyveket, tartós használatra szánt tankönyveket, kötelező és ajánlott olvasmányokat. A könyvtár állományából folyamatosan selejtezzük az elavult tartalmú, a feleslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Célunk, hogy minél több diák fedezze fel az olvasás örömét, ezért rendszeres közvélemény-kutatást végzünk arra vonatkozóan, hogy milyen témájú könyveket, folyóiratokat kölcsönöznének szívesen.

A könyvtári állomány gyarapítása érdekében igyekeztünk kihasználni a különféle pályázat adta lehetőségeket. A nyert összegekből frissíteni tudtuk az ifjúsági irodalmat, beszereztünk néhány mai népszerű regényt, valamint az új típusú érettségire való felkészülést segítő kiadványokat. Az elmúlt években több DVD-filmet és elektronikus dokumentumokat is vásároltunk.

A rendszeres könyvtári órákkal, illetve könyvtárlátogatással szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy diákjaink érdeklődési köre növekedjen, kulturális, művelődési szokásaik változzanak, tanulmányi eredményeik javuljanak.

A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő 7:30 – 15:30
Kedd 7:30 – 15:00
Szerda 7:30 – 15:00
Csütörtök 7:30 – 15:00
Péntek 7:30 – 13:00

 

Kedves Diákok! Továbbra is várom észrevételeiteket, ötleteiteket a könyvtári állomány bővítésével kapcsolatban!

Könyvtáros

Az adott cikk linkje: http://efszk.sulinet.hu/?page_id=250